UTFÖRT LITE DÅ OCH DÅ

Taket är så gott som färdigt. Ett första lager papp har anlagts, men det skall på ytterligare en omgång. Just nu så får en presenning stå för lager två under vintern. Då kanske vi kan komma överens om att det skall bli shingel eller svingel, eller vad det heter, som nästa yta.

Hemmgjorda dörrar på gång


RSS 2.0